Balgstuwen

Balgstuwen zijn al sinds 1954 in de VS bekend en worden nu in het Verre Oosten en in toenemende mate ook in Europa toegepast. In Midden-Europa en speciaal in Duitsland, worden balgstuwen toegepast bij waterkrachtcentrales, bij oppervlaktewater-beheersing en op het gebied van afvalwater.

De werking van een balgstuw is eenvoudig, gebaseerd op het vullen van een rubberen band.

In Nederland zijn op dit moment 5 balgstuwen in bedrijf waarvan één zeer grote balgstuw. Balgstuwen zijn bijzonder geschikt voor brede stuwen. De breedte van de stuw is bijna onbegrensd, mede door inbouw van tussenpijlers.
Standaard balgstuwen kunnen tot ongeveer 4,0 meter stuwhoogte worden toegepast.

De producent heeft in de laatste 20 jaren de techniek van balgstuwen verder ontwikkeld, waardoor de gebruiksmogelijkheden zijn toegenomen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op het ontwerp, de constructie en de bouw van balgstuwen. De gebruikte hoogwaardige materialen en onderdelen zorgen voor stuwen die duurzaam zijn, nauwelijks onderhoud nodig hebben en ook in extreme situaties blijven functioneren.

Waarom een balgstuw?
Balgstuwen hebben een groot aantal voordelen t.o.v. conventionele constructies:
– lage bouwhoogte, daardoor fraai inpasbaar in het landschap
– constructief eenvoudig van opbouw
– geen bewegende delen (koppelingen, lagers)
– geen corrosieproblemen
– eenvoudige vorm van de betonconstructie
– weinig sparingen en bewapening
– gelijkmatige verdeling van de ontstane krachten en daarom ook voordelen bij
renovatie en de bouw op een bestaande fundatie
– zowel loodrechte als schuine stuwwanden zijn mogelijk
– in gestreken toestand volledig vrije doorvaart
– lage onderhoudskosten
– relatief lage bouwkosten

Balgstuwen zijn daardoor veelzijdig inzetbaar en zijn veilige en bedrijfszekere stuwen.

Rubber contra staal
Traditioneel wordt in de waterbouw gewerkt met staal en beton. Rubber is als materiaal uitstekend te gebruiken bij de hoge belastingen door drijvende voorwerpen, ijs en stromend water. De belangrijkste eisen voor een stuw zijn naast kwaliteit en duurzaamheid: een goede afsluiting en goede regeleigenschappen. Balgstuwen beschikken over deze eigenschappen.

Rubber heeft een belangrijke eigenschap: het is elastisch en daardoor in staat de energie die vrijkomt bij botsingen om te zetten in een tijdelijke vormverandering en de energie dan weer vrij te geven. Dit wordt ondersteund door de souplesse van het vulmedium; de balg veert gewoon mee.
Rubber wordt in vele technische situaties gebruikt, waar men in eerste instantie van “harde” staalconstructies zou uitgaan.

Het rubberweefsel van een balgstuw wordt aan de volgende belastingen blootgesteld:
– instraling door uv-licht
– ozondeel in de lucht
– chemische bestanddelen in het water
– slijtage door steen en drijvende voorwerpen
– druk en krachten van binnen uit op het rubbermembraan

Het rubbermateriaal is met het oog op deze belasting geconstrueerd zodat een lange levensduur en een hoge bedrijfszekerheid gegarandeerd zijn. De mechanische sterkte van het rubbermateriaal wordt verkregen door middel van een “ingegoten” industrieel weefsel.

Floecksmühle werkt bij de vervaardiging van balgstuwen samen met een gerenommeerde firma. Deze firma heeft behalve met de productie van diverse technische rubberproducten eveneens ervaring op het gebied van reparatiematerialen voor rubber. Mocht een balgstuw beschadigen dan zijn er uitstekende voorgefabriceerde reparatiemiddelen beschikbaar welke een onberispelijke en snelle reparatie garanderen.

 

Projectmanagement voor de renovatie en nieuwbouw van stuwen en gemalen.