Panjerd

Previous Image
Next Image
Project Inlaat Panjerd
Omschrijving Regelbare stuw als inlaatwerk voor de waterberging Panjerd.
Doel Voorkomen van innundatie van de binnenstad van Meppel bij piekafvoeren door het vullen van waterberging Panjerd.
Omvang 7 meter breed
1,5 meter hoog

Project management
Ontwerp en engineering.

Civieltechnisch
– Ontwerpen, leveren en monteren van een balgstuw.

Mechanisch
–  Ontwerpen, leveren en monteren van het regelmechanisme.

Opdrachtgever Waterschap Drents Overijselse Delta
Bijzonderheden Dit project is door Floecksmuhle gerealiseerd.