Wheele

Project Realisatie balgstuw Wheele
Omschrijving Realisatie van een balgstuw in de Bornse Beek nabij Borne
Doel Peilbeheer van de Bornse beek
Omvang Breedte 11 meter
Hoogte 1,5 meter

Project management
– Ontwerp en engineering

Civieltechnisch
– Ontwerpen, leveren en monteren van een balgstuw.

Mechanisch
–  Ontwerpen, leveren en monteren van het regelmechanisme

Elektrotechnisch
– Realiseren van een nieuwe besturings installatie

Telemetrie
– Realiseren van  afstandsbesturing

Opdrachtgever Waterschap Regge en Dinkel
Bijzonderheden geen