De bouw

Bevestigingsprofielen

Floecksmühle maakt bij het bevestigen van met water gevulde balgstuwen gebruik van twee profielen. Hierdoor ontstaat – samen met de profielen aan de zijkant – een afgesloten inwendige ruimte. Bij installaties met luchtvulling werkt Floecksmühle in de regel met één bevestigingsprofiel.

De profielen moeten aan de volgende eisen voldoen:

– overdracht van de krachten op de betonnen fundering
– een goede afdichting van de balg garanderen
– verzonken montage van de bouten die gebruikt worden bij de bevestiging

Een profiel bestaat uit
– een onbelast hoekprofiel dat wordt ingestort en dient voor een goede afdichting
– een bevestigingsstrip waar de bouten “invallen”. Hiermee wordt het rubberdoek ingeklemd
– doorlopende ankers, die de belasting direct op de beton en de bewapening overdragen (uitvoering in roestvaststaal)

De bevestigingsstrip wordt van een speciaal profiel gemaakt met sterk afgeronde hoeken en een grote buigsterkte. De totale constructie van de profielen is thermisch gegalvaniseerd. De korte boutafstand en de buigvaste bovenstrip maken een strakke aansluiting van het rubbermembraan mogelijk.

Het bevestigen van balgstuwen op een bestaande onderbouw.
Als de bestaande betonnen onderbouw een homogene structuur vertoont en de betonkwaliteit overeen komt met B 25 of B 35, kunnen balgstuwen hierop direct worden bevestigd.
De beslissing welke bevestigingsmethode wordt toegepast, moet per situatie beoordeeld worden. Met name bij renovatie van bestaande stuwen is dit interessant.

Constructieve aspecten
Naast de kwaliteit van het toegepaste materiaal is de juiste constructie van de balgstuw van belang. Dit betreft de bescherming tegen mechanische maar ook tegen hydraulische belastingen van het materiaal.

Schurende materialen in de vorm van zand en kiezelsteen kunnen geen kwaad vanwege de slijtvastheid van het rubber. Ook na enige jaren zijn invloeden niet merkbaar.
Worden er zeer grote stenen door het water meegesleurd, dan kan het zijn, dat de elasticiteit van het materiaal niet meer voldoende is om de energie af te voeren. Als de balg leeg op de fundering ligt kan de balg geen schokken opvangen. Dan bestaat gevaar van “doorponsen”. Hoewel deze situatie in Nederland nauwelijks voorkomt is de balgstuw met het oog op deze belastingen ontworpen. Constructief wordt dit op twee manieren opgevangen: aan de ene kant door versterking van het balgmateriaal, aan de andere kant door aanbrengen van een speciale rubber onderlaag. Door variatie van de dikte wordt bereikt dat botsende brokken steen elastisch worden geremd en weer terugveren zonder dat de balg wordt beschadigd. Aan de onderkant van de balg is bovendien een beschermende onderlaag tegen slijtage aangebracht. Deze verhindert schadelijke werking van steen dat onder de niet-gevulde balg gaat zitten. Bovendien wordt zo het directe contact met het beton vermeden.

Gebruik van balgstuwen
Bij zowel nieuwbouw als renovatie van stuwen zijn onderzoek en een goede voorbereiding noodzakelijk. De kwaliteit van de aanwezige bouwconstructies moet beproefd en onderzocht worden, zowel de afdichting van de ondergrond, als de eventueel hydraulische eisen. Voor de reconstructiewerkzaamheden moeten bekistings- en bewapeningstekeningen gemaakt worden.

Het ontwerpen van de onderbouw en bijbehorende werkzaamheden zijn niet bij de levering inbegrepen, ook wanneer wij de opdracht zullen gaan uitvoeren. Wij hopen dat U er begrip voor hebt, dat wij in het kader van een onbetaalde uitwerking van de offerte zulke omvangrijke werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Om tot een juiste beslissing te komen, welke stuwconstructie kan worden gebruikt, moeten voor de verschillende varianten de totale kosten worden bepaald. In dit verband mogen de fundering- en betonbouwkosten niet worden onderschat. De ervaring leert, dat na het droogleggen de bouwwerken er meestal slechter uitzien dan van te voren werd verwacht.
Bij conventionele stalen klepconstructies worden de belastingen van de stuwdruk geconcentreerd doorgegeven aan de scharnier en ophangpunten. Het is noodzakelijk dat wordt onderzocht of de bestaande beton deze belastingen kan opnemen en kan doorgeven aan de meestal onbekende ondergrond.

Een belangrijk voordeel van een balgstuwconstructie is dat de krachten die ontstaan uit de stuwdruk gelijkmatig worden verdeeld en via de totale stuwbreedte worden opgenomen. Balgstuwen laten zich op grond van hun eenvoudige vorm over het algemeen goed in bestaande bouwwerken inbouwen. U kunt de noodzakelijke afmetingen van de onderbouw halen uit het toegevoegde ontwerp-schema. Zoals ons ontwerp-schema laat zien, zijn verbouwingen aan die gedeelten van de stuw noodzakelijk, die waarschijnlijk toch gesaneerd moeten worden, zodat de noodzakelijke reconstructie maatregelen gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.

Balgstuwen worden toegepast als
– stuw met een instelbaar stuwpeil
– cultuurstuw
– tijdelijke afsluiting als bescherming tegen hoog water
– tijdelijke afsluiting bij kadebreuk
– afsluiting om zoet- en zoutwater te scheiden
– tijdelijke afsluiting bij watervervuiling
– stuw met een vast stuwpeil voor waterkracht gebruik

Conclusie
Een balgstuw is breed inzetbaar. Er kan aan verschillende eisen worden voldaan. Bovendien is door de constructieve eigenschappen van balgstuwen een eenvoudige inbouw in bestaande doorstroom openingen mogelijk.
Een balgstuw is hiermee een zeer veelzijdige, veilige en goed inpasbare stuw die ingezet kan worden in veel gebieden van de waterhuishouding.