Zo werkt een balgstuw

Een stuw wordt gevuld met water of lucht. In beide gevallen ontstaat er aan de buitenkant van de balg evenwicht tussen de in- en uitwendige druk. Door variatie van de inhoud kan de hoogte van de balg worden veranderd en aangepast worden aan het gewenste stuwpeil.

Het vulmedium (water of lucht) wordt d.m.v. buizen naar de balg getranspor-teerd. De balg staat zo in verbinding met het regelsysteem. Als het water boven de stuw stijgt laat men de balg geleidelijk leeglopen, eventueel tot de doorstroomopening volledig vrijkomt. Omgekeerd wordt de balg bij dalend water gevuld. Op deze wijze blijft het bovenwaterniveau constant.

Met water gevulde balgstuwen hebben ook in een gedeeltelijk gevulde toestand een absoluut horizontale stuwkruin. De overstort is daarom zeer gelijkmatig, ook bij stuwen die uit meer compartimenten bestaan.

Met lucht gevulde stuwen gedragen zich bij een daling van de stuw tot 80 % – 90 % van de maximumhoogte gelijk als de met water gevulde stuwen. Bij verdere daling vormt zich op één plek een v-vormige verdieping, wat op die plaats een sterke stroming van het water veroorzaakt. Deze toestand is echter stabiel, zodat ook hier een nauwkeurige regeling van het bovenwaterniveau mogelijk is.

De beslissing m.b.t. het optimale vulmedium is afhankelijk van verschillende criteria, die in het ontwerpstadium moeten worden onderzocht. De belangrijkste kenmerken zijn:

Een water gevulde balgstuw 
– in Europa veelvuldig beproefde constructie voor het nauwkeurig handhaven van een constant stuwpeil
– gelijkmatige overstort in elke bedrijfstoestand
– de lengte van het gestreken stuwlichaam is ca. 2,4 m hoogte van de balg
– een grotere leidingdiameter t.o.v. luchtgevulde systemen
– constructieve maatregelen bij strenge winterse omstandigheden noodzakelijk
– insteltijden bij het volledig vullen en legen van 1 tot 3 uur
– eenvoudige aanpassing van de balg aan verschillende stuwhoogten resp. gewenste stuwpeilen

Met lucht gevulde balgstuwen
– een regelsysteem houdt het bovenwaterniveau constant. Er vormt zich echter een v-vormige verdieping wanneer de balg onder de 80% tot 90% van de maximum stuwhoogte komt. Er is geen gelijkmatige overstroming van de stuw.
– een variatie van het gewenste stuwpeil is beperkt mogelijk
– de lengte die het leeggemaakte stuwlichaam inneemt is ca. 1,8 m hoogte van de balg
– relatief kleine leidingdiameter
– geen ijsvorming in het vulmedium in de winter
– korte insteltijden mogelijk, optrekken en dalen al naar gelang de grootte  in 5 tot 30 minuten
– het regelsysteem neemt weinig plaats in
– als ruimte om de regelinstallatie onder te brengen is ca. 1,8 m nodig. Als alternatief kan een compacte schakelkastbehuizing worden gebruikt
– een voorziening om condenswater in de balg af te voeren is noodzakelijk