Diensten

Pro Project is gespecialiseerd in Projectmanagement voor de nieuwbouw en renovatie van stuwen en gemalen. Zowel oppervlakte water als afvalwater

Pro Project kan van dienst zijn bij:
–  Projectmanagement
–  Projectplan, plan van aanpak

–  Risicomanagement
–  Duurzaamheidsmanagement
–  Inspecties, onderhoudsinspecties en visuele inspecties van objecten.
–  Vooronderzoek en systeemkeuze.
–  Bodemonderzoek, funderingsberekeningen en draagkrachtberekeningen.
–  Ontwerp en engineering.
–  Hydraulische berekeningen, capaciteitsberekeningen
–  Opstellen van bestekken.
–  Prijsvorming en contractvorming.
–  Directievoering en toezicht.
–  Kwaliteitscontrole, voortgangscontrole en budgetbewaking.
–  Inbedrijfstelling.
–  Oplevering en nazorg.

Pro Project wil u graag van dienst zijn bij:
–  Financiele planningen, deterministisch
–  Voortgangsplanningen, MS-Project
–  Project administratie, financiele administratie,  document beheersing
–  Kwaliteits- kosten- en voortgangsbeheersing
–  Communicatie
–  Contractmanagement

Pro Project heeft kennis en ervaring met cultuurtechniek, civieletechniek, werktuigbouw, elektrotechniek en automatisering.

Pro Project, Expert op het gebied van stuwen en gemalen.