Bestekservice

Aanbestedingen, bestekken en prijsvorming

Het opstellen van bestekken is een taak die zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

Een bestek bestaat niet alleen uit meerdere technische disciplines. Ook organisatorisch, procedureel, en juridisch komt er het een en ander bij kijken. Werk voor specialisten.

Aan bestekken wordt  veel zorg besteed. Ondanks dat kunnen er toch nog fouten worden gemaakt. Om deze fouten tot een minimum te beperken en om zo problemen te voorkomen doen wij u een voorstel:

                           Wij controleren uw bestek gratis.

Wat wordt er gecontroleerd: Indeling, volledigheid, prijsvormingsprocedure, algemene bepalingen en techniek.

 Voorwaarden
      I.         Betreft disciplines waar  Pro Project in is gespecialiseerd.
     II.         Er wordt maximaal 4 uur aan besteed.
    III.         De rapportage bestaat uit aantekeningen en opmerkingen.
    IV.         Een mondelinge toelichting maakt standaard deel uit van de procedure.
     V.         De gegevens dienen digitaal volledig toegeleverd te worden.

Uw voordeel:
Een gratis extra controle van uw bestek
Inconsistenties worden vroegtijdig geconstateerd en opgelost
U kunt uw energie richten op waar u goed in bent.

Download hier de brochure bestekservice:  Brochure bestekken