Duurzaamheid

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Hoe geven we dat handen en voeten in een project ?

Pro Project maakt gebruik van de Duurzaam Project Management methode ISUS (Integrated SUStainability), een eigen ontwikkeling van Pro Project op het gebied van duurzaam projectmanagement.

De methode sluit aan bij Prince2 en kan worden geïntegreerd binnen elke projectmanagement methode.  Kenmerk van de methode is op een zorgvuldige manier, effectief en efficiënt duurzaamheids aspecten beheersbaar te maken.

De methode bestaat uit de volgende stappen:

  1. Vaststellen van uitgangspunten,  normen en  ambities van de opdrachtgever.
  2. Inventariseren welke duurzaamheids onderwerpen binnen het project van toepassing zijn.
  3. Beoordelen van de duurzaamheids onderwerpen en het selecteren van de duurzaamheids onderwerpen die vanuit het project wel beïnvloed kunnen worden.
  4. Opstellen van beheersmaatregelen voor deze meest kansrijke duurzaamheids aspecten.
  5. Het implementeren van de maatregelen.

Duurzaamheid wordt vanaf de initiatie fase tot en met de afsluiting van het project in alle fasen toegepast.

De methode ISUS sluit aan bij en borduurt voort op bestaande  standaards en methodes. Door Pro Project zijn de  volgende onderwerpen toegevoegd.

  1. Definitie van duurzaamheidscriteria zijn geoptimaliseerd voor waterschappen en gemeenten
  2. Er is een “Duurzaamheid Quick Scan” gemaakt om duurzaamheid zorgvuldig, effectief en efficiënt te kunnen implementeren in projecten.
  3. De methode bevat een “Impact analyse” om de meest kansrijke duurzaamheids aspecten te kunnen selecteren.
  4. Duurzaamheid management strategie, werkwijze en duurzaamheidsaspecten worden zorgvuldig gedocumenteerd.

Duurzaamheid – Sustainability
De engelse benaming voor duurzaamheid is sustainability. Sustainability kent “sociale aspecten / People” , “milieuaspecten / Planet” en “welvaart, economische aspecten / Prosparity “.
Verder wordt (net als bij Prince2, Lean en P5) zowel het Product als ook het Proces beoordeeld.

Daarmee zijn we er nog niet, na de realisatie fase komt de gebruiksfase. Bij het ontwerpen en realiseren  van het object kijken we hoe het object duurzaam, efficiënt en effectief kan worden beheerd (Practise).


Duurzaam project management is de link tussen “traditioneel” projectmanagement en assetmanagement.