Projectmanagement

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Pro Project is gespecialiseerd in het projectmanagement voor de renovatie of nieuwbouw van stuwen en gemalen.  Er is ervaring met oppervlaktewater en afvalwater.

Hoe pakken wij het aan ?
We zorgen voor de juiste balance tussen  de omvang van het project en de projectorganisatie.  “Smart” oplossingen voor zowel de organisatie als voor de techniek. De projectmanagementmethode is “op maat gemaakt Prince2”. Als achtste thema is “duurzaamheid” toegevoegd. Voor ProProject is projectmanagement de juiste balans vinden tussen Beheersbaarheid en Efficiëntie.Organisatieschema ned 504b

Een project bestaat uit een aantal fases.

Projectstart
Het doel van de projectstart is om tot een voorlopige projectdefinitie te komen, zodat de opdracht kan worden opgepakt door een projectleider.

Initiatiefase
De beheersmatige aspecten, tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie krijgen hier de volle aandacht, evenals duurzaamheid,  risicomanagement en de bepaling van de aanpak van het project.
Doel, middelen en het beoogde project resultaat worden vastgelegd in de Business Case. Er wordt een projectplan opgesteld en de Project Initiatie Documenten worden aangemaakt .  In de initiatiefase worden systeemkeuzes gemaakt.  Initiatiefase wordt ook wel definitiefase, voorontwerp of oriëntatiefase genoemd.

Ontwerpfase
In de ontwerpfase wordt er gestructureerd naar een eindontwerp gewerkt. In de ontwerpfase wordt in overleg met alle betrokkenen (stakeholders) het definitief ontwerp gemaakt

Bestek fase
In de bestek fase wordt de prijsvormingsprocedure vastgesteld.  Van het ontwerp wordt een juridisch onderbouwd contract document gemaakt.
Het maken van het bestek wordt ook vaak in de Ontwerpfase of in de Prijsvormingsfase uitgevoerd.
Bestek fase wordt ook wel gecombineerd met voorbereiding van het werk en voorbereidingsfase genoemd.  In deze fase kan zo nodig aandacht worden bestuurd aan vergunningen en langdurige procedures. Ook nutsvoorzieningen moeten soms in deze fase worden geregeld.

Prijsvorming en contractvorming fase.
Doel van de prijsvorming en contractvormingsfase is het vinden van de juiste partner om het project te realiseren voor de gedefinieerde kwaliteit tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs.

Uitvoeringsfase
De uitvoeringsfase is voor veel buitenstaanders van het project de meest duidelijke fase. Communicatie over de voortgang, maar ook over alle stappen en fases van de projectaanpak kunnen helpen om partijen meer zicht te geven op de totale omvang en doorlooptijd van projecten.  De uitvoeringsfase bestaat  uit een aantal onderdelen: Contractvorming, detailengineering, productie en fabrieksafname, de werkzaamheden op locatie, montage, inbedrijfstelling en afname. De uitvoeringsfase wordt meestal afgesloten met de oplevering.
Uitvoeringsfase wordt ook wel realisatie fase genoemd

Nazorg en evaluatie fase
In de nazorg fase worden de puntjes op de ï gezet.   Beoordeeld wordt of het in het projectplan omschreven  resultaat is behaald.
Van elk project kan men leren, het is belangrijk op het moment dat “het project nog vers in het geheugen ligt” leerpunten voor de beheersfase en voor vervolgprojecten vast te leggen. Voor risico management is het belangrijk om vast te stellen of de beheersmaatregelen het gewenste effect hebben gehad.

en dan komt natuurlijk de gebruiksfase!

 

Pro Project, Expert op het gebied van stuwen en gemalen.