Projectplan

Pro Project wil u helpen bij het maken van een projectplan.

Pro Project heeft ervaring met het projectmanagement  van de renovatie en nieuwbouw van stuwen en gemalen. Zowel oppervlaktewater als afvalwater.

De projectdefinitie met de formulering van de doelstelling en het vereiste resultaat is de basis voor het opzetten van een goed projectplan. Het projectplan is een belangrijk onderdeel voor de sturing van het project.
Het opstellen van een projectplan verdient zijn inspanning om het te maken snel terug.
Een projectplan wordt ook wel plan van aanpak genoemd.

Alle fases van het project komen in het projectplan aan de orde. In het projectplan worden onder andere de volgend onderwerpen behandeld:
–        De doelstellingen  en het vereiste resultaat;
–        De busines case, de validatie van het project
–        De “afbakening” van het project (scope)
–        De projectorganisatie
–        De project fasering
–        Uitgangspunten voor het technisch ontwerp (PvE)
–        De communicatie
–        De begroting en de manier van kostenbeheersing
–        De gewenste kwaliteit en hoe deze kwaliteit kan worden geborgd
–        Een planning in tijd
–        Het risicomanagement
–        Duurzaamheid (sustainability)
–        De evaluatie