Risicomanagement

Elk project kent risico’s.  Risico’s worden traditioneel door de projectteam leden onderkend en behandeld.

Risicomanagement is een structurele manier om risico’s beheersbaar te maken.

In een risicobeheersplan komen de volgende onderdelen aan de orde
–        Inventarisatie van mogelijke risico’s
–        Analyse, beoordeling  en kwantificering van de risico’s
–        Het plannen van beheersmaatregelen
–        Het implementeren en uitvoeren van de beheersmaatregelen
–        Het monitoren, bewaken en actualiseren van de risico’s en de beheersmaatregelen.