In het nieuws

Op deze pagina kunt u persberichten, artikelen uit vakbladen en ander nieuws van Pro Project bekijken.

Waterschap Drents Overijsselse Delta:  Geslaagde test waterberging Panjerd-Veeningen

Helpdesk Water : Geslaagde test waterberging Panjerd

Hart van Nederland: Test waterberging Panjerd

Artikel RTV Drenthe: Test waterberging Panjerd

Artikel Dagblad van het Noorden

Filmpje Dagblad van het Noorden

Filmpje bij de ingebruikname in 2018 van    Waterinlaat Panjerd   

 –

Projectmanagement voor de renovatie en nieuwbouw van stuwen en gemalen.