Werkwijze Pro Project

Werkwijze van Pro Project

Pro Project maakt een uitgebalanceerd ontwerp. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van externe kennis en de juiste producten en leveranciers worden geselecteerd. Pro Project levert zo maatwerk, toegespitst op uw situatie. Producten en kennis worden betrokken van gerenomeerde bedrijven en/of van bij u bekende leveranciers. Door de aanwezige kennis van waterbeheersingstechniek kan Pro Project u een perfecte oplossing bieden, zonder onnodige franje en voor een scherpe prijs.

De projectaanpak
Een project kent meerdere fasen
– initiatie fase
– oriëntatiefase
– ontwerpfase
– prijsvorming en contractvormingsfase
– uitvoeringsfase
– nazorg en evaluatiefase

Oriëntatie
In een oriënterend gesprek wordt u op de hoogte gebracht van de werkwijze van Pro Project. Uw project wordt uitvoerig besproken. De uitgangspunten, basisspecificaties en randvoorwaarden worden vastgesteld. Een aantal oplossingen komen ter tafel en er wordt een duidelijke afspraak gemaakt voor een vervolgtraject.

Ontwerp
Na de oriëntatie wordt een uitgewerkt plan gepresenteerd. In dit plan komen alle aspecten van het project aan de orde.  Technische, organisatorische en financiële aspecten worden beoordeeld en eventuele alternatieven worden besproken. Dit ontwerp wordt met u doorgenomen en er wordt een definitieve keuze gemaakt.

Uitvoering
De uitvoering is sterk afhankelijk van het project. Kenmerkend is:
– een minimale tijdsinspanning voor u
– een maximale invloed
– inzicht in alle financiële aspecten
– het correct afstemmen van verschillende producten en leveranciers
– een duidelijke en overzichtelijke rapportage
– een strakke planning

Nazorg
De nazorg bestaat uit de oplevering en een eindevaluatie.

Meer over projectmanagement vindt u hier