Projecten

Pro Project heeft diverse oppervlaktewater- en  afvalwaterprojecten uitgevoerd.  Hieronder vindt u een selectie van deze projecten.
Klik op het desbetreffende project voor uitgebreide informatie over het project.

Renovatie persleiding
van RG Groot Colmschate
Renovatie drukriolering
De Wolden fase V
Renovatie ontvangstleiding
van RG Groot Colmschate
Documentatie Schulpstuw Aalsmeer

Realisatie h
oogwaterkering It Heidenskip


Realisatie r
ioolgemaal Kortland

Realisatie
aanvoergemaal Westerhaar
 
Realisatie s
tuwen Haarlemmermeer

Renovatie
Helofytenfilter  Zuidlaren

Waterbeheersingsproject
gebied Aent Lieuwes

Renovatie rioolgemaal De Braak en Beethovenlaan

Renovatie vijzelgemalen Haarlemmermeer

Renovatie rioolgemaal Fazantstraat
 
Automatisering 50 gemalen en

realisatie Telemetriesysteem
 
Renovatie van 50 drukrioleringsgemalen